Disclaimer

De informatie die op deze site wordt gepubliceerd, is met grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid samengesteld, uitgezocht en beoordeeld door Erna Kraak en/of externe professionele adviseurs. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden, op welke grond dan ook, kunnen Erna Kraak en Praktijk E. Kraak op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts of huisarts als u een afspraak wilt maken voor een consult.

Wanneer u aan power yoga wilt doen, ook als u de oefeningen wilt doen die op de site worden aangegeven, dient u van te voren te informeren bij uw behandelend arts of huisarts of deze manier van oefening voor u geschikt is. Net zoals in de lessen power yoga dient u de oefeningen te doen op een manier die aansluit bij uw mogelijkheden. Mocht dit niet lukken dient u advies te vragen over eventuele aanpassing van de oefeningen of andere mogelijkheden. U draagt dus zelf alle verantwoording voor het doen van de oefeningen en oefent geheel voor eigen risico. Erna Kraak en Praktijk E. Kraak aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het doen van de oefeningen die, op de site, tijdens consulten en in lessen power yoga, worden aangereikt.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met aanvraag / informatieverzoek zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Alle informatie is op deze site is door medisch en paramedisch geschoolde therapeuten, artsen en collega’s beoordeeld voordat het op de website geplaatst is. Alle informatie op deze site mag gebruikt worden, mits de bronvermelding niet ontbreekt.